ПОЧЕЛО ЈЕ ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ У ПРЕДМЕТУ ГОРАНА ХАЏИЋА…

338

… Постоји једно питање на које већ више година тражим одговор, но, никако га не могу пронаћи. За 150 година историје моје породице, у сваком покољењу је био само један дечак. Такав је био мој прадеда Илија, деда Срето, отац Бранко, ја и мој син Срећко…

За време Другог светског рата усташе су пререзале грло моме деди и запалили његову кућу. Мој отац је побегао у партизане када му је било 18 година. Исти ти људи који су убили мога деду, одвели су моју мајку у концентрациони логор. На логорским вратима је писало “Усташки логор”. После рата она се вратила идући пешке дуж пруге Беч – Љубљана.

Мене је полиција у Хрватској ухапсила и жестоко претукла 1991. године. Већина тих људи још увек тамо ради. Сви ти догађаји ме терају да постављам једно питање на које ионако не могу да нађем одговор: шта је моја породица лоше учинила било коме?

Из говора Горана Хаџића пред судијама МТБЈ

3. јул 2014. године, Хаг1

У Међународном трибуналу за бившу Југославију 3. јула је почео део процеса са изношењем одбране у предмету бившег Председника Републике Српске Крајине Горана Хаџића.

Према правилима Трибунала, оптужени има право да се изјасни пред судом и да се пред њим појави у својству сведока. То су две потпуно различите процедуре. У складу са правилом 84-bis“Правила о поступку и доказима” оптуженом може бити дозвољено да да исказ. У овом случају оптужени не даје заклетву да ће говорити само истину и да неће бити подвргнут унакрсном испитивању.2

Горан Хаџић је користио ово правило и добио је могућност да се изјасни. У својој изјави он је говорио о историји своје породице, о развоју догађаја у Хрватској крајем 80-их година прошлог века. Ипак, посебно бих желео истаћи његову оцену дела процеса изношења доказа тужилаштва. Тако је говорећи о сведоцима који су дошли у Трибунал да би лагали, Горан Хаџић рекао: “Слушајући сва та лажна сведочења, у првом тренутку сам помислио да сам жртва завере. Међутим, када је ствар дошла до сведока GH-169 схватио сам да не постоји никаква завера, него да је то уобичајена ствар, уобичајена пракса”. Хаџић није рекао: “уобичајена ствар за МТБЈ”, но, то је било очигледно. Он је навео пример три различита процеса у МТБЈ (његов сопствени предмет, предмет Славка Докмановића и предмет Мркшића, Радића и Шљиванчанина) у којима је тужилаштво трибунала три пута мењало своју позицију у зависности од тога шта му је било угодније. Хаџић је изјавио да би оваква логика изненадила чак и самог Орвела кад би којим случајем био жив.

Ипак, главно што је рекао и што ће тек рећи Горан Хаџић – то је његов исказ у својству сведока. Исказ сведока протиче по потпуно другој процедури. Овде је већ на снази правило 85(с) “Правила процедуре и доказивања”.3 Прво, оптужени има право да делује као сведок. Као друго, оптужени је дужан да положи заклетву да ће говорити само истину и ништа осим истине, и на крају, као треће, он се подвргава унакрсном испитивању тужилаштва.

Треба напоменути на интересантну правну битку коју је покренуло тужилаштво против Горана Хаџића, у вези са његовом одлуком да пружи исказ у својству сведока. Тако је тужилаштво изјавило да захтева да се Горану Хаџићу не дозволи разговор са адвокатима за време сведочења. Због чега се тужилаштво плаши да оптужени има право које му следује по нормама међународног права? Онима који последње две године прате процес Горана Хаџића то је јасно: тужилаштво је извело толики број лажних сведока да се и само потпуно заглибило у сопственим лажима и оно схвата да сведочења Хаџића могу веома брзо да помету те лажи.

Значајан део одбране Горана Хаџића представљен је путем демонстрације филма: “Југославија: рат који се могао избећи”.4 Тај филм се по много чему може сматрати исказом сведока и то сведока са обе стране. Највероватније да ће се низ тих лица који су приказани на филму, појавити и у судској сали.

Генерално, главна идеја одбране Горана Хаџића била је обзнањена од стране његовог адвоката Зорана Живановића: одбрана у потпуности одбацује све и сваку оптужбу у односу оптуженог, укључујући како његову личну, тако и командну одговорност. Одбрана одбацује било какво учешће Горана Хаџића у “заједничком злочиначком подухвату” (jointcriminalenterprise). Истовремено, треба обратити пажњу на то кога одбрана Хаџића сматра кривим. Једна од већ поменутих стратегија одбране представља доказ невиности Хаџића путем доказа тога да је у том временском периоду власт у Хрватској defactoбила у рукама Југословенске Народне Армије. Тужилаштво је у својству доказа поднело видео-запис иступања генерала Животе Панића који “бесрамно” тврди5 да он контролише добровољачке одреде Аркана и Војислава Шешеља. Међутим, како је у вези са тим изјавио З. Живановић, тужилаштво је “заборавило” да је у региону било и других војних јединица које су тамо дејствовале 1991-1992. године.

Важно је истаћи да одбрана тврди да сведоци тужилаштва лажу. Адвокат З. Живановић је употребио управо ту реч – “лажу”. Штавише, низ сведока је назвао “поименице”, морамо иронизовати, јер су управо ти лажни сведоци следећи: GH30, GH03, GH07, GH10, GH116, GH044, GH15, GH16, GH23, GH24, GH26, GH124, GH135, GH154, GH102, GH027, GH110, GH28… У једном од наших претходних текстова, анализирајући ток изношења оптужбе у предмету Горана Хаџића, већ смо говорили о томе да се у том процесу користи чак и за МТБЈ огроман број тајних сведока.

Одбрана је такође идентификовала низ будућих сведока који ће се појавити пред судом. Тако је објављено да у заштиту Горану Хаџићу ступа неколико бивших министара његове владе (на пример Стево Богић), као и историчари, стручњаци из области права, демографи – то јест, одбрана жели да истакне широки контекст, а не само да одговара на поједине епизоде, садржане у оптужници.

Одбрана се спрема да пред суд изнесе огроман број докумената (само за време изношења доказа оптужбе, одбрана је већ доставила више од стотину својих докумената), конкретно, наређења војних лица, правних аката, судских одлука.

Сведочење Горана Хаџића треба да траје скоро цео јули. Како показују први дани, методика сведочења ће се огледати у оцењивању Горана Хаџића оних исказа које су дали сведоци тужилаштва.

 

 

1 Види стенограм заседања Међународног трибунала за бывшу Југославију у предмету «Тужилац против Горана Хаџића» 3. јул 2014. године // http://icty.org/x/cases/hadzic/trans/en/140703ED.htm

2 Pravilo84bis – Izjavaoptuženog: (A) Nakonuvodnihriječistranaili, akoodbranaodlučidaodgodisvojuuvodnuriječ uskladuspravilom84, nakoneventualneuvodneriječitužioca, optuženimože, ukolikotoželiiakopretresnovijećetakoodluči, datiizjavupodkontrolompretresnogvijeća. Optuženinećebitiprisiljendadâ svečanuizjavuinećebitiispitivanosadržajusvogiskaza. (B) Pretresnovijećeodlučujeoeventualnojdokaznojvrijednostitakveizjave.

3 Pravilo 85 – «Izvođenje dokaza» – Svaka strana ima pravo da poziva svjedoke i izvodi dokaze. Osim ako Pretresno vijeće u interesu pravde odredi drugačije, dokazi se na suđenju izvode sljedećim redom: dokazi optužbe; dokazi odbrane; … Optuženi može, ako to želi, svjedočiti u svoju odbranu.

4 «Yugoslavia: The Avoidable War». Суду је био продемонстриран само мањи део филма. Тај филм у потпуности траје скоро три сата и доступан је на следећем линку: http://www.youtube.com/watch?v=u04IL4Od8Qo

5 Израз адвоката З.Живановића – види: Glavnipretres- GoranHadžić (Deo1/3) – 3. Juli 2014 // Званични сајт МТБЈ на Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=kAYL_REtZTc