Група НВО: Убрзати евроинтеграције и интензивирати сарадњу са НАТО

735

Узимајући у обзир дубоку подељеност српског друштва, као и недостатак консензуса око спољнополитичког позиционирања и међународног положаја Србије, ми долепотписани износимо Нову спољнополитичку иницијативу:

1. Очекујемо да представници власти и опозиције постигну што ширу сагласност око што бржег окончања процеса нормализације односа између Београда и Приштине. Без завршетка овог процеса не постоји могућност за успешан демократски и привредни развој Србије, нити за њено позиционирање на Западном Балкану. Свако одсуство потпуног уређења односа између Београда и Приштине само ће додатно изоловати земљу и довести је у крајње неповољан положај.

2. И поред унутрашњих проблема у Европској унији, као и предстојећих избора за Европски парламент, сматрамо да је нужно убрзати процес европских интеграција Србије који је заробљен непостојањем свеобухватног правно обавезујућег споразума између Београда и Приштине и неспровођењем унутрашњих реформи. Модернизација српског друштва суштински је незамислива без процеса европских интеграција.

3. Потребно је што пре приступити успостављању пуне сарадње између Србије и њених суседа, на темељима равноправности и међусобног уважавања. Ово није само нужност процеса европских интеграција, већ је у интересу свих грађана Србије. Веома је значајно инсистирање на непромењивости државних граница, као и њиховог коначног утврђивања када су у питању границе Србије са Босном и Херцеговином, Хрватском и Црном Гором.

4. Интензивирање пуне сарадње и партнерства са НАТО представља витални интерес за Србију и њене грађане. Стога је потребно зауставити анти-НАТО медијске кампање, јер конкретна сарадња Србије са НАТО из годину у годину напредује. Имајући у виду искуства других западнобалканских земаља, очигледно је да нико од њих није остварио своје суштинске и стратешке интересе без пуне сарадње и партнерства са НАТО.

Београдски фонд за политичку изузетност

Центар за регионализам

Центар за спољну политику

Европски покрет у Србији – Нови Сад

Европски покрет у Србији

Форум за безбедност и демократију

Форум за међународне односе Европског покрета у Србији

Хелсиншки одбор за људска права

Институт за Европске послове

ИСАЦ Фонд

(emins.org)

 

http://www.nspm.rs/hronika/grupa-nvo-ubrzati-evrointegracije-i-intenzivirati-saradnju-sa-nato.html