Комунисти и усташе од 1935. против Србства и православља

1592

Када се ради и војним и историјским архивима у Црној Гори је све као 1945. године. Нико не поставља питање је ли баш све тако било како су комунисти утврдили у то вријеме, већ се њихове „истине“ прихватају као вјечне и недодирљиве. Ко покуша да их раскринка одмах добија придјев великосрпског хегемонисте, терористе, знојавог и необријаног четника и шта све још. Ипак, један докуменат је толико јасан да га је штета не објавити, уз ризик да нам се прикаче сви придјеви које смо напријед навели. Ради се споразуму из 1935. године склопљеним између Усташког покрета и Комунистичке партије Југославије. Његов циљ је заједнички рад на уништавању Југословенске државе, Србства и Православља.  Оригинал се налази у Војно историјском институту, архива непријатељских јединица Бр. рег. 3/2; Кутија-116/1638.

Тај споразум гласи овако:

„Свјесни тешкоће у борби, без обзира на подвојеност у погледима на друштвени поредак, вођство Хрватског народног Усташког покрета и вођство Комунистичке странке у Краљевини Југославији, овлашћено и споразумно са свима Хрватима легалних и илегалних формација склапа следећи

С П О Р А З У М

1. Вођство Хрватског народног ослободилачког Усташког покрета с једне стране и вођство Комунистичке странке с друге стране, свесни су тежине свога положаја који долази од заједничког непријатеља: сваке Југословенске владе и Србског народа, као носиоца србске хегемоније (надмоћности) и подржаваоца сваког режима који спутава, смета и тупи народ:

а) код Хрватског народа да ће икада доћи час ослобођења испод Србског јарма,

б) код Комунистичких маса да траже савезнике у рушењу постојећег стања, ма какве погледе тај савезник имао на поредак и форму државе по постигнутом успеху.

2. Вођство југословенске комунистичке странке свесно своје улоге, признаје да до комунизирања Балканског полуострва не може доћи док се не сломи кичма Србства и Православља, јер је познато да су то два фактора која су омела продирање Османлија на запад и Аустрије на Исток, споразумни су да уништавањем свега што је Србско и Православно утире се терен за комунизирање Југославије и Балканског полуострава.

Вођство Хрватског ослободилачког Усташког покрета предосећа да ће без промене постојећег стања Хрватски народ подлећи Југословенској лукавости и Србској хегемонији и нуди сарадњу свима поробљенима Југославије и комунистичкој странци посебно, да убрзају ток догађаја средствима и начелима према упутствима свога вођства.

3. Вођство Усташког ослободилачког Хрватског покрета обавезује се да ће све штрајкачке демонстрације, манифестације и све разне изгреде, које изводе комунистичке формације потпомагати и у њима учествовати.

Вођство Комунистичке партије, сматрајући Хрватски Усташки покрет јаким чиниоцем и помагачем у рушењу постојећег стања, обећава сваку подршку и потпору у остварењу усташког идеала.

Вођство и једне и друге стране обавезује се да ће избегавати све свађе и зађевице између једних и других: у натписима, личне и разговоре итд. У случају демонстрација, револуција и ратова и једне и друге без приговора потпомагати нарочито уништавањем свега што је Србско и Православно, како је истакнуто у тачки 2 овога споразума.

4. У случају локалних неспоразума дужност је локалног вођства Усташког покрета и Комунистичке странке да све сукобе одмах ликвидирају, а свака формација о томе своје старије јединице обавијести. Нескладност начелне нарави решава вођство Хрватског Усташког покрета и вођство Комунистичке партије.

Ц И Љ:

Југословенска Комунистичка странка, којој је законом о заштити од 1922. године онемогућена акција слободног кретања и рада, с једне стране, и вођство Хрватског ослободилачког усташког покрета, с друге стране, примају на себе заједнички и споразумно дужност заједничке борбе и међусобно помагање у сваком случају потребе до постигнутог циља: РАСПАДАЊЕ ДРЖАВЕ И СВЕГА ШТО ЈЕ СРБСКО И ПРАВОСЛАВНО.

Сремска Митровица, јуни-липањ, 1935. г.

За Комунистичку странку,
Моше Пијаде с. р. новинар.

За Усташки ослободилачки покрет
Др. Миле Будак с. р. адвокат.

 

 

Непознато о познатоме: Комунисти и усташе од 1935. против Србства и православља