Повећан износ ПДВ-а за купљену храну и опрему за бебе

657

БЕОГРАД- Пореска управа саопштила је да је повећан износ ПДВ-а који се рефундира за купљену храну и опрему за бебе, као и лимити који се односе на нето приход и укупну имовину родитеља, односно старатеља.

Захтеви за рефундацију ПДВ-а за купљену храну и опрему за бебе могу се подносити од данас до 18. фебруара 2019. године надлежној организационој јединици Пореске управе.

“Повећан је износ ПДВ који се рефундира као и лимити који се односе на нето приход и укупну имовину родитеља односно старатеља”, кажу у Пореској.

Пореска управа ће после спроведеног поступка контроле захтева и у року од 30 дана издати решење којим се утврђује право на рефундацију ПДВ-а или решење којим се захтев одбија.

У складу са изменама Закона о порезу на додату вредност, прописано је да се право на рефундацију ПДВ-а може остварити до износа од 78.825,55 динара за бебу старости до две године, и то у првој години старости до 45.043,17 динара, а у другој до 33.782,38 динара.

Право на рефундацију ПДВ-а за храну и опрему за бебе може да оствари родитељ, односно старатељ уколико је његов укупан нето приход у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију мањи од 1. 081. 036,19 динара, а укупна имовина на коју плаћа порез на имовину мања од 26. 350. 256,84 динара.

Из Пореске управе поручују да се све информације у вези са рефундацијом ПДВ-а за опрему и храну за бебе, налазе се на сајту Пореске управе и да се грађани могу обратити Контак центру Управе.

 

http://www.novosti.rs/вести/насловна/економија.397.html:774955-Повећан-износ-ПДВ-а-за-купљену-храну-и-опрему-за-бебе