Србија је једна од 10 земаља у свету у којима се најбрже смањује број становника

318
СРБИЈУ годишње напусти између 50.000 и 60.000 људи, а разлика између рођених и умрлих је око 40.000.

“Тамни збир” показује да наша земља годишње губи 100.000 људи! Овај број је, међутим, непрецизан, јер се велики број грађана отискује у свет без званичне одјаве у домовини.

Ово се могло чути на недавно одржаном Панелу о депопулацији на Београдском безбедносном форуму. Како су “Новости” већ објавиле, Србија је једна од 10 земаља у свету у којима се најбрже смањује број становника. Из најновијег Статистичког годишњака Републичког завода за статистику види се да је коефицијент раста становништва у односу на претходну годину лане био негативан и износио је – 5,4 на 1.000 становника. То значи да смо толико људи имали мање на 1.000 становника. Иначе, процењен број житеља наше земље у 2019. износи 6,9 милиона, а тачни бројеви биће познати у октобру следеће године, када ће бити одржан попис становништва.

ВЕНЧАЊА РЕЂА, РАЗВОДИ ЧЕШЋИ

ПРОШЛЕ године је број венчања пао за 2,1 одсто у односу на 2018. годину, са 36.321 на 35.570, али је број развода порастао за чак девет одсто, па их је у 2019. било 10.899. Мушкарац је приликом развода просечно стар 44, а жена 41 годину, а брак просечно траје 13,5 година. И ово је, наравно, фактор, који утиче на популациону ситуацију у земљи.

Према званичној статистици, од 2011. до 2019. број становника се смањио за 291.284, док је просечна годишња стопа раста износила – 4,6 на 1.000 становника. Како примећују у Заводу за статистику, стопа укупног фертилитета је испод прага просте репродукције и за последњих девет година је са 1,4 промила (2011) порасла на 1,5 (2019) детета по жени. Али, удео жена у фертилном периоду у укупном женском становништву опао је са 44 одсто на 42,4. Просечна старост мајке при порођају порасла је са 28,7 на 30,1 годину. Дакле, жене све касније рађају, што се најчешће одражава и на број деце који ће родити, а самим тим и на наталитет и природни прираштај.

Према подацима виталне статистике у 2019, стопа природног прираштаја износи – 5,3 промила, јер је стопа наталитета била 9,3 промила, а морталитета 14,6.

Од 2011. до 2019. године број закључених и разведених бракова на 1.000 становника је у благом порасту. Прошле године број склопљених заједница износио је 5,1 на 1.000 становника, док је у пописној 2011. години био 4,9. У порасту је, међутим, и број развода: са 1,1 на 1.000 становника пре девет година, на 1,6 лане.

Вечерње новости