ХРВАТИ ОДБИЛИ ТУЖБУ: Југобанка остала без 23 милиона евра

788

Трговачки суд у Загребу одбио је као неоснован тужбени захтев “Југобанке” а.д. Београд у стечају, која је од Хрватске тражила исплату готово 21 милион евра и 2,6 милиона швајцарских франака на име дугова предузећа из те државе, пише Пословни дневник.

“Југобанка” је тужбом тражила да Хрватска надокнади дугове предузећа “3. мај”, “Вартекс” и “Духан”, настале кроз кредите из 1985. и 1989. године, које уредно Париском клубу поверилаца враћа Србија.

Тужба “Југобанке” је из 2009. године, а поднета је на основу Анекса Г уговора о питањима сукцесије, којим се уређују “начин и услови подмиривања обавеза по кредитима и другим пословима из споразума са владама чланицама Париског клуба”.

“Југобанка Београд” је правник следбеник подружница Југобанке у Загребу, Сплиту и Ријеци, а корисници кредита су правна лица из Хрватске, из кредитне линије Париског клуба.

Хрватско државно тужилаштво је одговорило да Хрватска није преузела обавезу враћања кредита које су уговориле тадашње основне банке, као филијале београдске “Југобанке”. Додало је да такве обавезе Хрватска није преузела ни двостраним споразумима склопљеним с Владом Савезне Републике Немачке и Владом Швајцарске конфедерације.

Загребачки Трговачки суд је тужбу “Југобанке” одбио као неосновану, уз образложење да “сама чињеница што су крајњи корисници кредита, за које се Југобанка – Удружена банка Београд задуживала у иностранству, имали седиште у Републици Хрватској не значи да је Република Хрватска била обавезна државама чланицама Париског клуба платити износе за које се Југобанка задужила”, преноси Пословни.

 

http://www.novosti.rs/вести/насловна/друштво.395.html:774913-ХРВАТИ-ОДБИЛИ-ТУЖБУ-Југобанка-остала-без-23-милиона-евра