Чичу је издао Рузвелт, а ево ко је спискао 60 тона злата Краљевине

198
HelmCast