Кључна реч: Николај Николајевић Живковић

Никола Н. Живковић: Вили Вимер о „кључу за владање светом“

Приказ књиге Willy Wimmer: „Der Schlüssel zur Weltherrschaft – Die Heartland-Theorie“; Westend Verlag, 2019 Frankfurt, S. 79 (Вили Вимер: „Кључ за владање светом – Хартланд-теорија“) Аутор није...

АКТУЕЛНО