Кључна реч: “суверенизам”

Мирослав Самарџић: Идеологија “регионализма” као деструкција националне државе

Деведесетих година XX века и током прве деценије XXI века либерална концепција организације простора „обогаћена“ је идеологијом новог регионализма. Динамични процеси глобализације...

Душан Ковачев: „Суверенизам“

Изворник: Балканска геополитика, 10. јул 2018. г. Напомена: Овај рад је настао на основу праћења политичке расправе о суверенизму и суверенитету која је вођена у периоду...

АКТУЕЛНО