Кључна реч: Закони

Српски закони се често мењају, а позитиван ефекат има тек сваки пети

Несигурности у пословању доприносе и честе измене закона. Према евиденцији НАЛЕД-а, 30 битних закона за привреду у последњих пет година доживело је измене 88...

АКТУЕЛНО