Дуг америчке економије нема покрића

440

У октобру 2015. ФЕД, који се бави праћењем нивоа задужености америчке економије, је преиспитао своје оцене и повећао укупан дуг САД одједном за 2,7 билиона долара – са 59,4 на 62,1 билион (стање половином 2015.године). Релативно изражено, укупан дуг је порастао са 330% на 350% БДП-а. Све је то учињено неприметно. Промењени су облици статистичког израчунавања, и сада се не даје укупна цифра дуга САД. Међутим, стручњацима није посебно тешко да сами израчунају ту цифру.

Пoзната консултантска компанија McKinsley је у фебруару ове године објавила  извештај дужничке ситуације у свету за 2014г. Ако је 2000.г. ниво светског дуга износио 246% светског БДП-а, почетком финансијске кризе 2007. он је, по подацима компаније McKinsley, већ достигао 269% БДП-а.

Али већ средином 2015.г. ФЕД објављује податке због којих оцене McKinsley-а бледе. У тромесечним статистичким извештајима ФРД-а постоји статистика не само за дужничке, већ и за нефинансијске активе главних сектора америчке економије. Процена дуговања у односу на нефинансијске активе даје прегледнију слику него оцена дуговања у односу на БДП. Најважније су нефинансијске, физичке, реалне активе које за разлику од финансијских имају унутрашњу вредност. Меко говорећи, данас је код кредитора и зајмодаваца однос према финансијским активама врло осетљив, и банкари их називају „финансијска пена“. Између осталог, према подацима ФЕД-а, величина финансијских актива свих сектора америчке економије процењује се на астрономску цифру од 203 билиона дол. (у односу на годишњи БДП САД-а то је повећање од 12 пута).

У табели 1 су наведени основни елементи процене нефинансијских актива у сектору државне управе САД.

Табела 1

Нефинансијске активе државе САД  (крај 2.тромесечја 2015.г.; милијарди $)

Зграде и друге некретнине Опрема Интелектуална својина Резултат нефинансијских актива
Федерална влада 1,50 0,74 1,00 3,24
Владе држава и локалне власти 9,62 0,25 0,13 10,00
Резултат за активе проширене владе 11,12 0,99 1,13 13,34

*Нефинансијске активе у облику зграда, опреме и објеката интелектуалне својине (по билансној вредности)

**Дугови по кредитима и зајмовима у облику размештаја хартија од вредности.

***Активе без дуговања.

Извор: Federal Reserve Statistical Release. Financial Accounts of the United States (September 18, 2015). Table B.1. Derivation of U.S. Net Wealth. Table D.3. Debt Outstanding by Sector.

Значајно је да на нивоу савезних држава и локалних власти за сада између актива и дуговања постоји ситуација да има више актива од дугова. Али на нивоу федералне владе се запажају негативне тенденције без обзира што су после финансијске кризе 2007 – 2009.године Бела кућа, америчка државна благајна (Министарство финансија) и Конгрес САД објавили да се буџетска политика пооштрава. Активе федералне владе за период  2010- 2015. су се повећале за само 0,28 билиона долара, а дуговања по кредитима и зајмовима – скоро 4 билиона.

Средином 2015. чисти дуг федералне владе је износио 11,25 билиона, у односу на 7,84 билиона долара крајем 2010.г. Ако су 2010.године дугови премашивали активе 3,56 пута, у 2015.години – већ 4,47 пута. Ако се ствар посматра с гледишта критеријума оцењивања финансијске ситуације обичне компаније  –  федерална влада САД је безнадежан банкрот. И процедуру њеног банкротирања је требало одавно почети.

Међутим, бројке које налазимо у званичним статистичким подацима ФЕД-а  и Министарства финансија САД не дају исцрпну слику америчког државног дуга. Скрупулозно се прати само статистика државног дуговања које стварају кредити и зајмови, а који се размештају у облику облигација и других хартија од вредности. Али постоје и друге обавезе. На пример, обавезе извршења социјалних програма, исплата плата за оне који су на државом буџету, пензионерима – пензије, незапосленим – социјална помоћ и сл. У том делу број буџетских обавеза расте као лавина.

Да покушамо да погледамо како изгледа дужничка позиција америчке економије укупно (сви сектори). Ево расподеле нефинансијских актива по секторима за средину 2015.године (у билионима долара):

федерална  влада – 3,24,

владе савезних држава и локалне власти – 10,00;

домаћинства  – 30,22;

некорпоративни бизнис нефинансијског сектора – 12,09;

некорпоративни бизнис финансијског сектора – 0,2.

Резултат за нефинансијске активе свих сектора економије који су овде набројани је 55,57 билиона долара. Очигледно је да за покриће свих дугова нефинансијских актива нема довољно, јер покриће постоји за 89%.

Крупну ставку у активама америчке економије представљају активе корпоративног бизниса, које се мере показатељем тржишне вредности (капитализацијом) акција компанија и банака. Средином 2015. показатељ капитализације корпоративног сектора економије је износио 29,60 билиона долара. Али сада су акције на тржишту фондова јако прецењене, тржиште је прегрејано – само што се не распрсне. Ако за корпорацијама нефинансијског сектораекономије још стоје стварне физичке активе, иза банкарских корпорација таквих физичких актива  скоро да нема.

Према оценама ФЕД-а, тржишна капитализација банкарских корпорација износи 7,46 билиона долара. Усто, при најлибералнијем процењивању физичке активе банкарских корпорација могу да се мере не билионима, већ у најбољем случају стотинама милијарди долара. Према проценама ФЕД-а банке које немају статус корпорације (акционарских компанија) располажу реалним активама од само 16,6 милијарди долара. Што се тиче корпорација нефинансијског сектора, њихова капитализација је процењена на 22,14 билион. Обзиром да је на тржишту акција нефинансијских корпорација стање све ужареније, боље је погледати неке раније оцене. Тако, крајем 2010.године, док тржиште акција нефинансијских корпорација није било још прегрејано, збирна капитализација је износила 14,36. Она може да се узме као оријентир који објективније одражава билансну вредност реалних актива. Односно, ФЕД је дуплирао (отприлике) своју оцену актива комплетног корпоративног сектора. Према нашим проценама нефинансијске активе целог корпоративног сектора могу да се рачунају да износе 14,50 билиона дол, а укупне нефинансијске активе свих сектора економије САД су средином ове године износиле  око 60 билиона долара. А то, онда, не покрива сва дуговања америчке економије по кредитима и зајмовима.

Идемо даље. Како би се оцениле чисте активе америчке економије, статистичке службе ФЕД-а  узимају у обзир чисте захтеве свих сектора економије САД према нерезистентима. Уколико ти захтеви имају знак «плус», чисте активе (и национално богатство САД ) се повећавају. Ако је знак «минус» – чисте активе САД се смањују. Тако да су чисте активе САД према нерезидентима оцењене са минус 5,47 билиона долара. Другачије речено, то је чисти дуг свих сектора економије Америке према другим земљама. На знање: финансијски захтеви америчких резидената према нерезидентима су  средином 2015. износили 17,51 билион долара. Контразахтеви нерезистената према америчким резидентима су били 23,40 билиона долара. Такав нездрав однос постоји већ много година, и то је очигледан доказ паразитирања САД-а.

Од оцене реалних актива америчке економије (60 билиона долара) коју смо добили, треба да се израчуна чисти спољни дуг САД од 5,47 билиона долара. После те операције добићемо чисте реалне активе америчке економије који износе отприлике 54,5 билиона. Они се могу посматрати као реално обезбеђење дугова америчке економије. Добијамо: степен покрића дугова америчке економије реалним активама износи само 87,5%. Када би се за економију САД-а користио исти прилаз као за обичне компаније, корпорацију America Inc. би требало подвргнути ако не банкроту, у сваком случају – санацији.

Овај промишљени закључак ни правимо на бази статистике ФЕД-а који уопште не прати баш велики део дуговања. Из алтернативних оцена укупног дуговања последњег времена може да се укаже на истраживање Економског универзитета Калифорније (Сан-Дијего) под руководством професора Џејмса Хамилтона (објављеног у августу  2013.год). У њему се као укупан износ дуга САД крајем 2012.године даје цифра од 70 билиона долара (као упоређење: процена ФЕД-а  за тај период је 57,4 билиона долара). Таква оцена укупног дуга узима у обзир такозване ванбилансне операције и ванбилансне дугове органа државне управе на федералном нивоу, нивоу савезних држава и општинском нивоу. Према Хамилтоновим прорачунима, релативни ниво укупног САД дуга је 2012.године износио скоро 440% БДП-а земље.

Међутим, чак ни процене калифорнијских економиста не дају потпуну слику. Све напред наведене врсте дугова економисти и правници обично називају „тржишна дуговања“ (market debts), «дуговања по уговорима» (contract debts) и сл. То су финансијске обавезе које се фиксирају у уговорима, уговорима других правних докумената и имају везе са кретањем капитала који се позајмљује. У односу на такве дугове води се врло пажљива евиденција, уколико буде потребно врши се и поновно разматрање таквих дугова и узима се у обзир и тржишна ситуација (промена камата по дужничким хартијама), реструктуризација дужничких хартија и т.д.

Осим тога, постоје и дугови који се могу назвати „социјалне  околности“, тј. (social liabilities). Ради се о обавезама државе према својим грађанима у области пензионог осигурања, здравства, помоћи различитим категоријама лица (незапосленим, сиромашним, породицама са више деце). То нису само текуће обавезе, већ и обавезе за будућност. Истраживања по питањима социјалних дугова  САД је у последње време било много. Један од последњих је извештај ауторитетног вашингтонског Института Катона (аутор је Мајкл Танер) који је објављен ове године. Према њему, државни дуг САД је у 2014.години износио не 18 билиона долара (како пише на сајту ФРД-а), већ 91 билион долара. „То је зато што они нису укључили у  њега  необезбеђене обавезе по таквим програмима какви су социјално обезбеђење и здравство. И мада се те обвезе не приказују  у  званичном билансу земље, оне ипак представљају правне обавезе владе САД. Дефицит који се очекује у тим програмима  повећава државни дуг до недостижних 91 билиона долара“ – саопштава Институт Катона. Да не заборавимо: извештај говори о социјалним обавезама  –  необезбеђеним. Власти такве обавезе  брзо заборављају.

Ако се узму у обзир сва могући разлози за рачунање укупног дуга САД са потпуном сигурношћу се може тврдити да корпорацији America Inc. неће моћи да помогну никакве санкције. Сједињене Америчке Државе су потпуни банкрот!