Сатирање читавих народа је одлика духа западне цивилизације

98
Novi Standard