Републички завод за статистику: Настављен негативан природни прираштај, у 2018. рођено 63.975 деце, а умрло 101.655 људи; Од 2009. до 2018. број становника само на основу природног прираштаја смањен за око 360.000

870

У Србији је у 2018. години забележен негативан природни прираштај, јер је рођено 63.975 деце, док је умрло 101.655 људи, саопштио је РЗС.

Од 2009. до 2018. године број становника у Србији је само на основу природног прираштаја смањен за око 360.000, а годишње смањење броја становника од око 36.000 особа доводи до закључка да сваке године нестаје општина величине Бечеја, наведено је у саопштењу Републичког завода за статистику.

Стопа природног прираштаја у Србији износила је -5,4 промила и смањена је за 0,1 промил у односу на вредност из 2017. године.

У Београдском региону је, као и у 2017, забележена најнижа негативна вредност природног прираштаја од -2,1 промила, док је највиша негативна вредност природног прираштаја забележена у региону јужне и источне Србије од -8 промила.

Неповољне тенденције у природном кретању становништва Србије, а посебно регионалне разлике, могу се потпуније сагледати на нивоу градова и општина. Од укупног број локалних самоуправа у Србији, стопа природног прираштаја у 2018. години била је позитивна у само шест градова или општина и то Тутин, Нови Пазар, Прешево, Бујановац, Нови Сад и Звездара.

Из РЗС наводе да је највећи број деце, 19.598, родиле жене старости од 30 до 34 године. Просечна старост мајки при рођењу детета је 30 година, док је просечна старост мајки при рођењу првог детета 28,6 година.

У градским насељима, просечна старост мајке је 30,8 година, а у осталим насељима 28,3 године. Стопа укупног фертилитета, односно укупан број живорођене деце на једну жену, износио је 1,5 у 2018 години. Из РЗС наводе да је просечна старост умрлих у Србији била 75,2 године, као и да је највећи број умрлих био старости од 75 до 84 године.

Водећи узрок смрти код оба пола биле су болести система крвотока. Од овог узрока смрти прошле године умрло је 52.663 грађанина Србије, односно 51,8 одсто од укупног броја умрлих лица. Процењен број становника у Србији у 2018. износио је 6.982.604.

(Бета)

 

http://91.222.7.144/hronika/republicki-zavod-za-statistiku-u-srbiji-u-2018.-zabelezen-negativan-prirodni-prirastaj-rodjeno-63.975-dece-a-umrlo-101.655-ljudi-od-2009.-do-2018.-broj-stanovnika-samo-na-osnovu-prirodnog-prirastaja-smanjen-za-oko-360.000.html