Кључна реч: аутопут ДРАЧ-ПРИШТИНА-НИШ

DRAČKE jednovekovne igrice

Целу  прошлу годину, београдска министарка-маргаринка упорно је доказивала да је за државу Србију приоритет да се изгради модеран аутопут ДРАЧ-ПРИШТИНА-НИШ како би Србија напокон...

АКТУЕЛНО