Кључна реч: Спољнополитички одбор Европског парламента

Спољнополитички одбор Европског парламента тражи да се у случају кршења демократије, владавине права и...

Спољнополитички одбор Европског парламента тражи да се претприступна помоћ земљама у процесу придруживања ЕУ правдено расподељује, али и суспендује у случају кршења демократије и...

АКТУЕЛНО