Кључна реч: ЦБ ОУН

Цена међународног “правосуђа”

Последњег дана рада Генералне скупштине ОУН у 2015. години донет је читав низ резолуција које је препоручио за прихватање Пети комитет Генералне скупштине. Пети...

АКТУЕЛНО