Кључна реч: држава

Ко даде Хрватима јединствену државу? Структура аустријске државе –Хрвацка, Далмација и Славонија (аустријски, посебни...

Из легенде једне карте коју пронађох на интернету, може се видјети да је Аустрија имала такође своје ентитете: Хрвацку, Славонију и Далмацију.Tри,...

КРАЈ РАДА ИЛИ НОВO РОПСТВO?

Приступна беседа изговорена 12. маја 2016. године  у Српској академији наука и уметности поводом избора за редовног члана САНУ Иде ли човечанство ка друштву без рада? Последњих декада 20....

АКТУЕЛНО