Кључна реч: изручење

PACTA SUNT SERVANDA!

Сваки уговор на снази везује чланице и оне треба да га добронамерно извршавају – гласи одредба чл. 27 Бечке конвенције о уговорном праву. Темељно...

АКТУЕЛНО