Кључна реч: међународни кривични трибунали за бившу Југославију и Руанду (МТБЈ и МТР)

МРМКТ као лицемерни симбол некажњавања глобалне власти

Међународни резидуални механизам кривичних трибунала (МРМКТ) – то је назив новог међународног трибунала створеног 2010. године. Рекло би се, више се нико не чуди...

АКТУЕЛНО