Кључна реч: МТР

О питањима контроле рада међународних судова

Као што је познато, систем органа власти у већини држава формира се на основу принципа поделе власти. У складу са постулатом, тај принцип каже...

Логика као непотребан елемент

Делатност међународних кривичних трибунала чак два пута је разматрана током децембра месеца. Прво је 9. децембра одржано слушање извештаја председника и тужилаца МТБЈ, МТР...

Међународни трибунали: распуштена дечурлија Уједињених нација

Прошле недеље одржана је редовна расправа о раду међународних кривичних трибунала (Међународног трибунала за бившу Југославију - МТБЈ, Међународног трибунала за Руанду - МТР...

АКТУЕЛНО