Весељи тражи да му се законом смањи коефицијент плате

563

По коефицијенту 11 плату председника скупштине је 2.630 евра, док би са коефицијентом 9 она износила 2.150 евра, односно била би мања за 480 евра.

Председник косовског парламента је оценио да је његов захтев значајан корак у оквиру реформе јавне администрације, нивелиације плата и остваривања захтева разних сектора за обезбеђење буџетске стабилности.

Он је додао да је његов захтев у складу са реалном социјалном и економском ситуацијом у земљи.

Умањење плате председника парламента би имало за последицу смањење плата посланика али и других високих политичких и службеника у јавној администрацији на Косову, пошто је његов положај, укључујући премијера, други по рангу у институцијама Косова.

У предлогу закона највећи коефицијент, 12 има председник Косова и његова би плата према садашњем предлогу је 2.870 евра.

 

https://www.danas.rs/politika/veselji-trazi-da-mu-se-zakonom-smanji-koeficijent-plate/