Дарија Кисић Тепавчевић: Унапређење бриге о мигрантима спада у приоритете

266

Унапређење бриге о мигрантима и обезбеђивање квалитетнијих услова њиховог боравка и заштите у Србији су приоритети Министарства у области управљања мигрантском кризом, оценила је данас министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић.

Тепавчевић је након састанка са шефицом представништва Високог комесаријата Организације УН за избеглице у Србији Франческом Бонели навела, да је подршка УНХЦР-а, дугогодишњег партнера Министарства, од великог значаја и због тога је неопходно њено континуирано унапређивање.

„У наредном периоду акценат сарадње биће на наставку подршке установама социјалне заштите у виду додатне старатељске заштите, стручне подршке у раду са децом и малолетницима без пратње у контексту мешовитих миграционих токова и интеграције оних који су добили међународну заштиту у Србији“, навела је Кисић Тепавчевић.

Шефица представништва УНХЦР-а Франческа Бонели захвалила је министарки на конструктивном дијалогу и изразила уверење да ће се сарадња са Министарством кретати узлазном путањом.

Кисић Тепавчевић са шефицом канцеларије Међународне организације за миграције у Србији (ИОМ) Лидијом Марковић разговарала је о сарадњи у оквиру пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – Унапређење прихватних капацитета, услуга социјалне заштите и приступа образовању“ који је кључни аспект подршке систему социјалне заштите у раду са мигрантима.

У саопштењу је додато да у пројекту учествује 20 установа социјалне заштите у 17 општина у Србији.

Заштита деце и других рањивих категорија избеглица и миграната у оквирима система социјалне заштите у наставку сарадње ће, како је речено на састанку, бити област којој се посвећује додатна пажња.

Такав приступ, наводе, биће заузет имајући у виду и да је подршка у директној вези са испуњавањем мерила из Акционог плана за Преговарачка поглавља 23 – правосуђе и основна права и 24 – правда, слобода и безбедност у процесу приступања Србије ЕУ.

Марковић је истакла да би обезбеђивању квалитетније бриге о мигрантима који бораве у Србији допринело усавршавање запослених у систему социјалне заштите кроз тренинге и обуке за рад са том специфичном популацијом.

На састанку је договорен наставак заједничког рада на спровођењу пројеката у циљу обезбеђивања подршке систему социјалне заштите у раду са избегличком/мигрантском популацијом, са посебним акцентом на заштити и бризи о деци, малолетницима без пратње родитеља или старатеља, затим жртвама трговине људима, жртвама сексуалног, породичног, родно заснованог и других облика насиља.

Извор: Стање ствари