Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду једногласно: “неакадемско понашање Синише Малог приликом израде докторске дисертације”

151

Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду преиначио је Одлуку Наставно-научног већа Факултета организационих наука (ФОН) од 28. октобра 2019. године и једногласно утврдио постојање неакадемског понашања Синише Малог приликом израде докторске дисертације “Креирање вредности кроз процес реструктурирања и приватизације – теоријске концепције и остварени резултати у Србији”.

Мали је докторат одбранио на ФОН-у 2013. године, чиме је именовани учинио повреде из члана 22. Кодекса професионалне етике, јер је у делу дисертације дословно преузимао текстове односно целе пасусе из текстова других аутора, без навођења имена тих аутора, наводи се у саопштењу које је објављено на сајту Универзитета у Београду.

Одбор за професионалну етику је констатовао да предложену меру јавне осуде декан ФОН-а није изрекао, а изрицање мере је у надлежности декана факултета.

“Одбор за професионалну етику доставиће коначно Решење Сенату Универзитета ради поступања у складу са Правилником о поступку поништавања дипломе и додатка дипломи”, наводи се у саопштењу.

Ректорка Универзитета Иванка Поповић изјавила је новинарима да је Синиша Мали прекришио етички кодекс Универзитета јер је без навођења цитирао текстове других аутора.

Подсетимо, наставно-научно веће Факултета организационих наука (ФОН) усвојило је извештај Етичке комисије ФОН-а о докторату министра финансија, али је уместо предлога да се Малом изрекне мера јавне опомене, предложило меру изрицања јавне осуде за спорни докторат.

Око 300 професора Универзитета у Београду поднели су жалбу на одлуку Наставно-научног већа ФОН-а, а жалбу је поднео и Синиша Мали.

Саопштење Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду

Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду на седници одржаној 21.11.2019. године преиначио је Одлуку Наставно-научног већа Факултета организационих наука 05-01 број 131 од 28.10.2019. године и једногласно је утврдио постојање неакадемског понашања Синише Малог приликом израде докторске дисертације „Креирање вредности кроз процес реструктурирања и приватизације – теоријске концепције и остварени резултати у Србији“, коју је именовани одбранио на Факултету организационих наука 2013. године, чиме је именовани учинио повреде из члана 22. Кодекса професионалне етике, јер је у делу дисертације дословно преузимао текстове односно целе пасусе из текстова других аутора, без навођења имена тих аутора.

Одбор за професионалну етику је констатовао да предложену меру јавне осуде декан Факултета није изрекао, а изрицање мере је у надлежности декана факултета.

Одбор за професионалну етику доставиће коначно Решење Сенату Универзитета ради поступања у складу са Правилником o поступку поништавања дипломе и додатка дипломи.

(Агенције)

 

 

http://www.nspm.rs/hronika/odbor-za-profesionalnu-etiku-univerziteta-u-beogradu-jednoglasno-utvrdio-neakademsko-ponasanje-sinise-malog-prilikom-izrade-doktorske-disertacije.html