Принудно гашење више од 22.400 предузећа

939

Предузећа која нису доставила финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре (АПР) до краја 2017. за претходне две узастопне године биће принудно избрисана, а реч је о чак 22.419 предузећа.

Заменица регистратора Регистра привредних субјеката у АПР-у Марија Пајић изјавила је за Тањуг да ће принудно бити избрисана она предузећа која нису поднела финансијске извештаје за 2015. и 2016. годину, а тај разлог за ликвидацију је, напомиње, неотклоњив, те да предузећа не могу накнадно да поднесу извештаје.

“Изменама Закона о привредним друштвима која су ступила на снагу 1. октобра 2018. прецизиран је поступак принудне ликвидације и установљена обавеза регистратора Регистра привредних субјеката АПР-а да тај поступак спроведе по службеној дужности. Последњег дана претходне године на интернет страни Агенције објављено је обавештење за 22.419 привредних субјеката да су кандидати за принудну ликвидацију”, рекла је Пајићева.

Након обавештења, на сајту Агенције биће објављен оглас о принудној ликвидацији, а регистратор ће донети акт којим ће предузећа увести у принудну ликвидацију.

“То ће значити да ће сви управни и судски поступци који се воде у вези с тим привредним друштвима бити прекинути, а биће настављени тек након брисања друштва из регистра на захтев повериоца”, објашњава Пајићева.

Каже да ће након 60 дана од објаве тог огласа о принудној ликвидацији, регистратор обрисати наведена предузећа.

Очекује се да ће читав поступак бити завршени до маја.

Осим недостављања финансијских извештаја, Закон је предвидео још неке услове за принудну ликвидацију предузећа, а Марија Пајић каже да ће Агенција обавештење о ликвидацији по тим другим разлозима објавити на сајту када се стекну законски услови.

Међу осталим разлозима за принудну ликвидацију су забрана обављања делатности или да друштво остане без регистрованог заступника…

Међутим, за разлику од недостављања финансијских извештаја, ти разлози могу бити отклоњени након обавештења Агенције.

“То значи да ће друштво моћи да промени делатност ако му је забрањено обављање одређене делатности и изврши регистрацију промене делатности, или да именује лице за законског заступника. Тиме спречава да буде уведено у поступак принудне ликвидације”, објаснила је Пајић.

Ако пропусти да у наведеном року отклони те разлоге, регистратор ће га увести у поступак принудне ликвидације и од тог тренутка неће моћи да спроведе ниједну промену, и на крају ће бити избрисано из регистра.

Пајићева указује да ће принудна ликвидација допринети реалнијој и “здравијој” слици привреде у Србији, али и показати ко послује по закону.

 

http://www.novosti.rs/вести/насловна/економија.397.html:771093-Принудно-гашење-више-од-22-400-предузећа