Кључна реч: Abu Bakar El Bagdadi

Идејна кретања унутар вехабијског покрета у Босни и Херцеговини

Можда је потпуно негирање развоја исламске интелектуалне мисли током четрнаест вијекова најупечатљивија карактеристика вехабијског покрета. Интерпретација ислама из шестог вијека, она коју су његовали...

АКТУЕЛНО