Кључна реч: одредбе статутних докумената међународних кривичних судова и трибунала

„Високо-морални квалитети“ делатника у међународном правосуђу

Статутарни документи савремених међународних кривичних трибунала прописују да за бављење овим или оним дужностима у органима савременог међународног правосуђа (пре свега судија и тужилаца),...

АКТУЕЛНО