Кључна реч: процес против генерала Б. Нтаганде

МЕЂУНАРОДНИ КРИВИЧНИ СУД. Реалије међународног правосуђа

Данас медији помињу Међународни кривични суд (МКС) увек у својству неког органа који априори представља својеврсни виши стадиј развоја права и највишег нивоа правосуђа....

АКТУЕЛНО