Олег ВАЛЕЦКИ

2 ТЕКСТОВА 0 КОМЕНТАРА

О пакту о мигрантима Уједињених Нација и будућности Европе (2)

Важну улогу у томе су одиграла средства масовних информација, пре свега филм и телевизија, који су популаризовали насиље, порнографију и окултизам. Као што се...

О пакту о мигрантима Уједињених Нација и будућности Европе (1)

О опасности исламизације постхришћанске (нехришћанске) популације Европе и РФ... Ових дана припремљен пакт УН о правима миграната представља објаву рата сваком утицају хришћанства на друштво,...

АКТУЕЛНО