Кључна реч: пакт УН о мигрантима

О пакту о мигрантима Уједињених Нација и будућности Европе (1)

О опасности исламизације постхришћанске (нехришћанске) популације Европе и РФ... Ових дана припремљен пакт УН о правима миграната представља објаву рата сваком утицају хришћанства на друштво,...

АКТУЕЛНО